top of page

Līgums par atbalsta saņemšanu Nr. VP-L-2020/30


              Līguma priekšmets: Tehniski ekonomiskā priekšizpēte par augu barības vielu (NPK) un
mikrobioloģisko piedevu zinātniski pamatotai izmantošanai organiski minerālā mēslojuma kā
jauna produkta ieviešanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.
              Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsniegtais Vaučeris nr. VP-V-2020/30. Sadarbības
partneris - Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
              SIA Generis sadarbībā ar LLU zinātniekiem un pētniekiem ir saņēmusi zinātnisku
pamatojumu bioloģiskā mēslojuma atbilstībai kultūraugu barošanas prasībām un iegūtās
rekomendācijas tiek izmantotas jaunu augstas pievienotās vērtības produktu izstrādē un
ražošanā.
              Jaunās produktu receptes ir unikāli produkti, kas vislabākajā kvalitātē nodrošinās augu
barošanu, augsnes ielabošanu un paredzamu ražas apjomu. Zinātniskā izstrāde pierāda
bioloģiskās lauksaimniecības dzīvotspēju ilgtermiņā un iekļaušanos modernā aprites
ekonomikā. Jaunie mēslošanas līdzekļi ir paredzēti bioloģiskai graudkopībai, melleņu,
kaņepju un vīnogu bioloģiskajai audzēšanai.

Capture2232.JPG
bottom of page